Mitja Manček

Naša evolucija

3 minute, risba na papirju, 2003

Film odgovarja na vprašanja, kako se je vse začelo, kako se je nadaljevalo in kam to vse vodi v prihodnje.